පුවත්

 • Start-up analysis of gas generator set failure

  ගෑස් උත්පාදක කට්ටල අසාර්ථක වීමේ ආරම්භක විශ්ලේෂණය

  විදුලි බලාගාරයක ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා විදුලි උපකරණ සහ විදුලි ජනක යන්ත්‍ර වැදගත් සම්බන්ධතා වන අතර එමඟින් බලාගාරයේ බල සැපයුම් ධාරිතාවට විශාල වශයෙන් බලපෑම් කළ හැකිය. බල සැපයුම් ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් කාර්මික නිෂ්පාදනය ...
  තවත් කියවන්න
 • What are the uses of gas generators

  ගෑස් උත්පාදක යන්ත‍්‍ර භාවිතා කරන්නේ කුමක් ද?

  ගෑස් උත්පාදක යන්ත්‍රයක භාවිතයන් මොනවාද? ගෑස් උත්පාදක යන්ත්රය යනු විදුලි උත්පාදන උපකරණයකි. එහි ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නම් එන්ජිම වායුව දහනය කිරීම, තාප ශක්තිය යාන්ත්‍රික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීම සහ උත්පාදක යන්ත්රයේ භ්රමණය කැපුම් මා ධාවනය කරයි ...
  තවත් කියවන්න
 • How to use the generator set correctly under harsh

  උත්පාදක යන්ත්රය නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

  කටුක පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ ජනක යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වන්නේ පාරිසරික සාධකවල බලපෑමයි. ඉහළ උන්නතාංශ සානුවක සහ සීත කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ සමහර ක්‍රියාමාර්ග හා ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතුය. පහත දැක්වෙන්නේ පිරිවිතර ...
  තවත් කියවන්න