විකල්ප උපාංග

  • Optional Accessories

    විකල්ප උපාංග

    වියළි ඩෙසල්ෆියුරිසේෂන් යනු සරල, කාර්යක්ෂම හා සාපේක්ෂව අඩු වියදම් ඩෙසල්ෆියුරිසේෂන් ක්‍රමයකි. එය සාමාන්‍යයෙන් ජීව වායුව කුඩා ප්‍රමාණයක් සහ අඩු හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් සහිත ජීව වායුව විසුරුවා හැරීම සඳහා සුදුසු වේ. ජෛව වායු වායුවෙන් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් (H2S) වියළීම ඉවත් කිරීම සඳහා වන උපකරණවල මූලික මූලධර්මය වන්නේ O2 H2S සල්ෆර් හෝ සල්ෆර් ඔක්සයිඩ වලට ඔක්සිකරණය කරන ක්‍රමයක් වන අතර එය වියළි ඔක්සිකරණය ලෙසද හැඳින්විය හැකිය. වියළි ක්‍රියාවලි උපකරණවල සංයුතිය වන්නේ පිරවුම බහාලුමක් තුළට දැමීම වන අතර පිරවුම් ස්ථරයට සක්‍රීය කාබන්, යකඩ ඔක්සයිඩ් ආදිය ඇතුළත් වේ.